Kairos

Kairos part of the Icarus Series by Kate Denton

Kairos | Bronze | Series of 12 | H189 L39 W52 cms | £16,500

Icarus Taking Flight on 1m Trapezoid Plinth